GalaSoft

Phần mềm giáo dục
GalaVisoft chuyên các sản phẩm phần mềm phục vụ giáo dục như:

– Phần mềm hỗ trợ soạn giảng dành cho giáo viên (iSpring Suite, Articulate, VioLet,…);
– Phần mềm hỗ trợ học tập dành cho học sinh;
– Phần mềm quản lý dành cho nhà trường, doanh nghiệp…;

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:
0651.3500 858 – 0918.918 447

GalaGift @ GalaVisoft
958/1, Quốc lộ 14, Đồng Xoài, Bình Phước
Email: cty@galaviet.net
Điện thoại: 06513.500 858; 0918 918 447